Engagement strategie

Engagement je náš celkový pracovní dojem, který říká, jak moc se umíme do své práce ponořit, jak moc nás naplňuje a baví. V součtu všech zaměstnanců má úroveň engagementu přímý vztah na výkon a výsledky organizace.

Ukážeme vám, jak angažovaní jsou vaši zaměstnanci či v čem máte jako firma silné a slabé stránky. Především vám ale dodáme na míru vytvořenou strategii s časovým harmonogramem, jak konkrétně s engagementem pracovat.

Vysoce angažovaní zaměstnanci se dokáží pro pracovní úkol nadchnout, pečlivě ho zpracovat a poté sdílet radost z výsledku se svými kolegy. Jejich engagement pak přispívá k celkové atmosféře a buduje pevnou firemní kulturu. Takovou, kdy se lidé do práce těší. Základy, na kterých engagement ve firmách stojí, jsou: důvěra (zda mám důvěru ve své nadřízené a kolegy), smysl (zda vím, jak přispívám k celkovému výsledku firmy) a svoboda (zda mohu dělat práci nejlépe, jak umím). Z těchto základů roste výsledný engagement vašich zaměstnanců a v důsledku zásadně ovlivňuje jejich pracovní produktivitu, efektivitu a celkový well-being.

Míra angažovanosti je však u každé firmy a u každého zaměstnance jiná. Abychom získali přesvědčivá data, provedeme ve vaší firmě engagement strategii, která dokáže rozklíčovat, v jakých oblastech firemního světa se vám daří a kde je naopak prostor pro zlepšení. Díky tomu se dokážeme přesně zaměřit na slabší oblasti a pomocí osvědčených metod je posuneme kupředu. Je důležité slabá místa podpořit a udržet ta silná.

Ukážeme vám, jak jsou angažovaní vaši zaměstnanci, v čem máte jako firma silné a slabé stránky. Ale především vám dodáme na míru vytvořenou strategii s časovým harmonogramem, jak konkrétně s engagementem pracovat.  

Zaujala vás služba?
Potřebujete více informací?
Ozvěte se nám.

Jaroslav Plavec

Business Director

+420 775 123 579
plavec@juiceup.cz