reference

Zapojením společnosti JuiceUP do personálních a vzdělávacích aktivit přineslo společnosti TESCO SW nový pohled na potřeby pracovníků a fungování interních procesů. Systematický a analytický přístup JuiceUP pomohl naší společnosti nejen kvantifikovat aktuální stav dotčených oblastí, ale nasměrovat úsilí do těch aktivit, které společnost TESCO SW dále posunou. Klíčovým prvkem vzájemné spolupráce bylo zavedení analytických ukazatelů, kterými průběžně vyhodnocujeme vynaložené úsilí.

David Tesařík

Asistent generálního ředitele pro výrobu

Pro spolupráci na projektu Mood Book pro mě bylo nejdůležitější vzájemné pochopení a sladění. Nejlépe investovaný čas byl pro mě povídání si o projektu a společný brainstorming. Od začátku jsem cítil, že JuiceUP náš projekt zajímá. Věděl jsem, že celkové “nakoupení” pro projekt a společná ambice je klíčovým momentem! Podařilo se nám nastavit pocit hluboké důvěry a souznění. Nepochybuji, že všichni (v JuiceUPu, moderátoři workshopů, fotograf, grafici, textaři, podpora a další.) na projektu odvedli tu nejlepší práci, které byli schopni.

Martin Matras

Manažer projektu nové centrály, Česká spořitelna

Byl jsem překvapený a potěšený v jaké kvalitě a s jakou energií JuiceUP pracoval s celou naší firmou. Jejich práce měla velký smysl a zvedla motivaci našich lidí, ostatně hned po skončení projektu jsme se domluvili na pokračování.

Jan Kočař

Country Manager Belupo Pharmaceuticals & Cosmetics Inc.

V podstatě jsme si potřebovali utřídit myšlenky. Byli jsme si vědomi toho, že k rychlé inovaci technologií bude nutné týmům obstarat prostor, kde se budou moci setkávat, spolupracovat a testovat nová řešení s klienty. Měli jsme k dispozici část staré výrobní haly, několik velmi motivovaných osob, mnoho dobrých nápadů, energii, ale velmi omezené znalosti o tom, v čem „inovativní pracovní prostředí“ spočívá. Naše spojení se s JuiceUP a Yuar byl tedy krok k tomu, abychom získali externí znalosti v oboru workspace designu a se všemi změněnými vklady dosáhli jasnějšího rozsahu a přístupu. Celý proces se odehrával na bázi profesionální komunikace. Také jsme měli možnost získat inspiraci od jiných firem, které jsou již napřed v budování technologicky-zážitkových center poblíž svých výrobních prostorů. Hlavní přidaná hodnota tedy spočívala ve vedení našeho týmu tímto procesem na základě metody „design thinking“ a v balancování situací, kdy každý mohl projevit svůj názor a kdy bylo nutné posunout se dále.

Luboš Malý

Director Knowledge Management Innovation in Operations LEGO Production, s.r.o.

Díky firmě JuiceUP za zprostředkování nevšedních úhlů pohledu na naši vnitřní komunikaci, osobní hodnoty a na celkové fungování týmu Transparency International. Program byl výborně připravený a velmi praktický, citlivě odkryl místa, na kterých můžeme pracovat. Přesným zacílením a efektivní pomocí JucieUPu jsme se posunuli v nastavení pracovní motivace a vzájemných vztahů v organizaci.

David Ondráček

ředitel české pobočky Transparency International

Během 6 měsíců jsme do společnosti MyStay nabrali více než 10 lidí a mnoho z nich na nové klíčové pozice. Věděli jsme, že tak rychlý nábor nebude jednoduchý, a že budeme potřebovat výpomoc od profesionálů na vztahy a procesy. Team z JuiceUP nás zaujal svoji metodikou a velmi pečlivými postupy k získání dat. Naši kolegové během rozhovorů pocítili, že pro ně vedení společnosti dělá maximum i po lidských stránkách a měli upřímnou radost, že i o jejich názor společnost stojí. Výstupem JuiceUP byl velmi podrobný dokument, který obsahoval zmapování společnosti a doporučený postup na změnu interních procesů, meetingů, změnu v zasedací místnosti a dalších aktivit, které jsme do té doby neuměli pojmenovat.

Radek Novotný

CEO MyStay

JuiceUP nás provedli cestou k nastavení firemních hodnot. Přes uvědomění si osobních hodnot jednotlivých členů našeho týmu jsme se díky jejich citlivému vedení postupně dopracovali k vytvoření hodnot naší firmy. Sami jsme byli překvapeni, kolik jsme toho zvládli. Oceňujeme zpětnou vazbu, stejně jako konkrétní rady, jak postupovat dál. Rádi na tento workshop v budoucnu navážeme.

Vít Uličný

CEO Rascasone

Když realizujete stavební projekt, do kterého je zapojeno více stran, čeká vás spousta vypjatých a těžkých jednání. Každý má své zájmy a každý chce prosadit něco jiného, zkrátka není jednoduché a někdy je i nemožné vyhovět všem. Celou situaci nám ale pomohla řešit firma JuiceUP, která prostřednictvím mediátorství a komentovaného jednání dodala celému procesu jasnou strukturu a otevřenou atmosféru, díky které jednání probíhalo kultivovaně, efektivně a celý projekt mohl pokračovat dál.

Richard Pešek

Jednatel LRC & partner s.r.o.

Není vzdělávání jako vzdělávání. Pro vzdělávání zaměstnanců musíte mít dar, předpoklady, kvalifikaci a hlavně to musíte dělat proto, že vás to opravdu baví. Hledal jsem pro naší společnost vzdělávacího partnera, který moderními vzdělávacími trendy s maximálním individuálním přístupem navrhne a realizuje rozvojový program našich mistrů ve výrobě. Netušil jsem, jaký to může být problém, ale důsledné několikaměsíční hledání se vyplatilo. Náhodou jsem obdržel kontakt na vzdělávací partu mladých kluků, kteří si říkají JuiceUP. Hned na prvním setkání jsem tušil, že jsem našel jehlu v kupce sena. Tito borci splnili mé očekávání na 100%. Od prvního okamžiku individuálním přístupem spolupracovali a dalo by se říci, že šili tou svou jehlou celý vzdělávací program podle našich potřeb a požadavků, jako by to dělali sami pro sebe. Výsledkem naší několika měsíční spolupráce byl hodně slušivý kabátek, který můžu všem vřele doporučit, protože mám jistotu, že ti kluci dělají svou práci prostě skvěle. Jen tak dále pánové, těším se na naši příští spolupráci.

René Pomiklo

HR ředitel KES - kabelové a elektrické systémy spol. s r.o.