Tvorba
firemních hodnot

Jak vytvořit ve firmě prostředí, kde budou lidé pracovat rádi, a tedy dobře? Odpověď se neskrývá v množství pingpongových stolů v kanceláři ani v motivačních citátech na zdech. Cestou k tvorbě takového prostředí je definování společných hodnot a jejich skutečné žití.

Firemní hodnoty jsou souborem základních přesvědčení a zásad, na kterých je firma postavená. Určují, jak fungují záležitosti uvnitř firmy i mezilidské vztahy. Tyto hodnoty pak ovlivňují všechny aspekty podnikání. Ty vnitřní, jako jsou základní firemní kultura nebo zaměstnanecké výhody, i ty vnější, kterými jsou služby zákazníkům nebo marketingové strategie. Pokud jsou hodnoty správně definované a přirozeně respektované, pak může firma zaměstnávat motivované a angažované lidi a lépe reagovat na potřeby zákazníků.

Během několika na sebe navazujících workshopů a setkání se společně s vašimi zaměstnanci napříč celou firmou se zaměříme na to, co je pro vaši firmu typické. V čem je výjimečná, jaké jsou vaše zvyky, nepsaná pravidla a jaká je kultura na vašem pracovišti. To nám umožní společně s vámi definovat hodnoty vaší firmy, které budou postupně promítnuty do jejího každodenního fungování. A to jak uvnitř, tak navenek.

Firemní hodnoty odpovídají na otázku, jací jsme. Tvoří DNA vaší firmy. My vám je pomůžeme definovat a ukotvit.

Zaujala vás služba?
Potřebujete více informací?
Ozvěte se nám.

Jaroslav Plavec

Business Director

+420 775 123 579
plavec@juiceup.cz