Firemní hodnoty jako DNA zdravé firmy

Co jsou firemní hodnoty a proč je nutné je správně definovat

Co jsou firemní hodnoty a proč je nutné je správně definovat

Firemní hodnoty firmy nejsou o moc jiné než hodnoty lidské. Řídí se podle nich záležitosti uvnitř firmy i mezilidské vztahy[1]. Pokud jsou hodnoty pevné a neochvějné, měly by ovlivňovat všechny aspekty podnikání: od balíčků zaměstnaneckých výhod a služeb zákazníkům až po marketingové strategie a kulturu na pracovišti. Jejím cílem je společná práce k dosažení stejných cílů. Tak vzniká DNA firmy.

Mít pevně nastavené firemní hodnoty je klíčové pro zaměstnavatele, zaměstnance i klienty.

Firemní hodnoty zdaleka nepřinášejí výhody jen zaměstnavatelům, zaměstnanci i klienti je ocení mnohem více, než se zdá.

Jsou-li firemní hodnoty v souladu s osobními hodnotami jednotlivce, vede to k lepšímu uspokojení klientských požadavků, ale i k získání angažovaných a motivovaných zaměstnanců.

Klienti mohou mnohem lépe pochopit identitu značky, a tím firmu samotnou. Firma si takové klienty může mnohem snadněji udržet, protože si důvěřují. Pevně nastavené a dobře komunikované hodnoty jsou tak nespornou výhodou v konkurenčním boji.

Podle posledních průzkumů nemotivuje některé skupiny zaměstnanců jen zisk: dobře komunikované hodnoty mohou nalákat potenciální zaměstnance na pravou podstatu firmy. Podle studie společnosti Fidelity by mileniálové v Americe byli ochotni přijmout průměrné roční snížení platu o 7 600 dolarů za zdravější rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, lepší firemní kulturu, profesní rozvoj nebo smysluplnější zaměstnání[2]. To jsou faktory, které by pomohly zlepšit jejich celkový well-being[3].

Jinak řečeno, pokud se podaří hodnoty pevně nastavit, může to mít i prokazatelný dopad na angažovanost a motivaci zaměstnanců. Takoví zaměstnanci pak v práci nenaplňují jen své osobní cíle, ale i cíle firmy jako takové. Mají jasnou vizi a přesně vědí, co se od nich očekává.

Takový mechanismus může ale fungovat pouze tehdy, jsou-li hodnoty jasně artikulované, dávají smysl a všichni – zejména týmoví lídři – se jich drží.

Prázdná motivační hesla na nástěnce a nalepovacích papírcích jsou jen roztomilou dekorací v kanceláři bez hlubšího významu. Efektivní hodnoty musí být skutečně zakořeněné ve fungování firmy. Příkladem může být jeden z největších krachů v americké korporátní historii: firma Enron. Její devízou byla sice hesla poctivostčestnost, komunikace, respektdokonalost, která všude hrdě prezentovala, nicméně v roce 2001 zkrachovala. Proč?[4] Jejich obchodní praktiky byly v naprostém rozporu s jejich hesly. Enron sliboval poctivé a bezúhonné podnikání. Dlouhá léta platil za stabilní a seriózní společnost, která zaměstnávala desetitisíce lidí. Z nejinovativnější společnosti Ameriky se po odhalení finančních podvodů stal Enron během několika měsíců symbolem podvodného podnikání a soudních žalob[5]. Krach Enronu je tedy učebnicovou ukázkou prázdných hesel, které vedení firmy zcela ignorovalo.

Hodnoty firmy tedy nemohou následovat pouze zaměstnanci. Je nezbytné, aby se jimi řídili všichni – i vysocí manažeři.

Pokud sami nejdou příkladem, nemohou očekávat, že budou firemní filozofii vyznávat i zaměstnanci, kteří pracují pod nimi, a tedy že firma bude zdravě prosperovat. Zkrátka musí všichni táhnout za jeden provaz.

Jaké hodnoty mají úspěšné firmy v zahraničí?

Inspirativní firemní hodnoty mají například firmy jako Amazon[6] či H&M[7]. Jeden z nejhodnotnějších internetových obchodů Amazon se řídí hesly jako například vášeň pro vynalézavost (passion for invention) či myšlení v dlouhodobém horizontu (hinking). Jedna z nejznámějších oděvních společností H&M vyznává hodnoty jako věříme lidem, myslíme na náklady nebo přímé a otevřené jednání. Obě firmy dělají vše pro to, aby byly tyto hodnoty promítnuty do každodenního fungování firmy a aby je vnímali jak zaměstnanci, tak klienti.

Zaručený návod na úspěšnou firmu a spokojené zaměstnance i klienty neexistuje. Dobře stanovené, respektované a sdílené firemní hodnoty ale tvoří pevné základy v každém úspěšném týmu. Jaké firemní hodnoty vyznává vaše firma?