Jak poznáme dobrý rozvojový program ?

Kdo jiný by nám mohl říct, jak má vypadat skvělý rozvojový program a jak ho poznat, než ti, kteří mají bohaté zkušenosti s jeho tvorbou a hodnocením?
Právě tito odborníci, a to nejen na firemní rozvoj, stojí v srdci celého procesu.

Těmto lidem jsme proto položili jednoduchou otázku: Jak z Vaší zkušenosti vypadá dobrý rozvojový program?
 
Odpovědi tvoří bohatství názorů, zkušeností a příběhů od těch, kteří každodenně přispívají k růstu a vývoji zaměstnanců.

 

 

 

 

Lucie Nováková
Czech Bakery People Lead,Mondelēz International

Klíčem k dobrému rozvojovému programu je fáze prvotního zmapování potřeb. Na začátku programu je důležité si zodpovědět otázky: jaké kompetence potřebujeme pro naplňování naší firemní vize, jakou úroveň těchto kompetencí potřebujeme a na kterých pozicích. Pokud víme, kam míříme, pak víme, odkud startujeme.

Ze své zkušenosti doporučuji zhodnotit aktuální stav definovaných kompetencí, abychom lépe identifikovali, koho a v čem rozvíjet a na jaké úrovni. To nám pomůže stanovit obsah, rozsah a formát vzdělávacího programu.

Preferuji, když pro celý proces máte jednoho dodavatele/partnera. Lépe se Vám pak hodnotí zlepšení a definují navazující kroky.

U rozvojového programu nesmíme zapomínat na komunikaci. Je klíčové informovat zaměstnance od samého začátku o připravovaných krocích, jejich přínosech pro firmu i pro ně samotné.

Není toho málo, ale když to všechno „zacvakne“, je to ta nejlepší investice.

-------

Klára Hanáková Makovská
HR manager, NICNACK

Prvním krokem k úspěchu je si vždy na úvod odpovědět na čtyři klíčové otázky: Kdo je pro nás prioritou v rozvoji? Proč vlastně chceme investovat do jejich rozvoje? V čem konkrétně by se měli rozvíjet? A jakým způsobem to provedeme?

Nicméně klíčové je také to, aby samotný program nabízel skutečnou hodnotu účastníkům, aby plně reflektoval jejich potřeby a dotýkal se jich na osobní úrovni. Je potřeba, aby byl kurz účastníkům ušitý na míru, protože podle mého názoru je bezúčelné provádět rozvoj pouze pro rozvoj samotný.

S nedávným spuštěním Leadership akademie máme již první náznaky toho, jak účastníci, kteří byli do programu zapojeni, uplatňují řadu nástrojů, které se v něm naučili. Je patrné, že jim rozvojový program seděl, integrují nové dovednosti do svého každodenního života a posouvají se dál.

----

Milan Fridrich
Manažer vzdělávání, Seznam.cz

Pro úspěšný rozvojový program je nejdůležitější si na začátku umět jasně popsat, co je naším cílem a jak by měl konečný projev (výstup) vypadat. Tím současně získáme lepší přehled o naší aktuální pozici a výchozím bodu programu.

Kromě stanovení cíle je důležité neustále myslet na smysl a přínos programu a průběžně si ověřovat, že stále jdeme správným směrem.

Stěžejní také je, aby program řešil aktuální potřeby účastníků rozvoje. Zohlednění těchto potřeb je klíčové pro zaujetí a motivaci účastníků.

V neposlední řadě je zásadní zvolit pro rozvoj vhodný nástroj. Nástrojů máme spoustu, ale neexistuje žádný univerzální pro všechny. Za mě je nejlepší, pokud bereme ohled na silné stránky a dovednosti účastníků, díky čemuž může dojít k rychlému pozitivnímu posunu účastníků a hned na začátku se dostaví úspěch, a ne zklamání.

----

Edita Sanderson
Market Manager, IKEA Ostrava

V rozvojových programech hraje klíčovou roli individuální přístup. To znamená vytvářet programy na míru potřebám jednotlivců. Jedním z efektivních nástrojů k dosažení tohoto cíle je absolvování development centra, kde systematicky mapujeme potřeby každého účastníka. Na základě této analýzy můžeme vytvořit personalizovaný rozvojový plán.

Důležité je si uvědomit, že rozvoj by neměl spočívat pouze v absolvování workshopů a školení, ale nabízí účastníkům možnost vyzkoušet si i jiné tréninkové metody. Aby byl rozvoj úspěšný, je nezbytné pracovat s účastníky kontinuálně. To mohou zajistit formy jako koučink nebo mentoring, které se lépe integrují do každodenní pracovní rutiny a individuálních potřeb každého jednotlivce.

V neposlední řadě je důležité umožnit účastníkům aplikovat získané dovednosti v praxi, vyhodnotit výsledky a poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu.

----

Martina Jurášková
People & Culture Business Partner, Raiffeisenbank Česká republika

Klíčové je dobře si na začátku definovat všechny jednotlivé kroky, na které nesmíme v průběhu zapomenout. Je to nejen o analýze současné situace a postupování v souladu s ní, ale také o průběžném vyhodnocování celého programu a monitorování celého procesu, jestli jde vše podle plánu a zda jsme zvolili vhodné postupy.

Nad rámec hodnocení samotného procesu je zásadní pamatovat na udržitelnost rozvojových programů. Rozvoj by neměl být o tom, že účastník projde určitým rozvojem; je nutné mít na paměti, že celý proces má hlubší význam a lze jej následně integrovat do dlouhodobé vize.

Účastníci pak sami vnímají, že čas věnovaný programu nebyl ztrátou, ale přínosem. Poskytuje jim pevný základ, na kterém mohou dále stavět, a vnímají, že je firma aktivně podporuje v jejich rozvoji.

----

Hana Hlinštáková
People & Culture Business Partner, Raiffeisenbank Česká republika

Pro dosažení úspěšného rozvojového programu je klíčové pečlivě zohlednit potřeby účastníků, a to již od samého začátku. Jde o to vědět, co daná skupina potřebuje, v čem se má, ale zároveň i v čem se chce rozvíjet. To se ne vždy potkává, ale o to více je důležité brát tyto aspekty v potaz a snažit se je v ideálním případě co nejvíce sjednotit.

Určitě by v rozvojovém programu neměla chybět „best practice“. Teorie sice poskytuje základní rámec, avšak v praxi preferujeme řešit aktuální problémy a sdílet praktické zkušenosti.

Je nezbytné, abychom si byli vědomi, že rozvoj jednotlivce a týmu jsou vzájemně propojeny. Nejlepší zkušenost mám s tím, když se začne s rozvojem u jednotlivce, tak aby se to dotýkalo jeho individuálních potřeb. Jeho rozvoj se potom odrazí ve skupinovém kontextu.