Novinky ve výzkumu firemních hodnot a firemní kultury

Zajímá vás, co je nového na poli výzkumu firemních hodnot a firemní kultury? Porozhlédli jsme se v aktuálních odborných článcích a závěr nás sice nepřekvapil, ale rozhodně ani nezklamal – argumenty dokládající, že práce s hodnotami a budování firemní kultury jsou stále důležité, nepřestávají přibývat.

Například Lee et al. (2020) svým výzkumem provedeným mezi zaměstnanci ve sféře zdravotnictví zjistili, že nejsilnějším prediktorem engagementu zaměstnanců je vnímání úrovně, po jakou je organizace zavázána svým hodnotám. Tedy že slova nestačí, že důležité jsou činy. Dále, v rámci výzkumu dopadu funkční firemní kultury na spokojenost s prací a na finanční výkonnost organizace dospěli Mali et al. (2022) k závěru, že je-li firemní kultura příznivá a zaměstnanci se ve firmě cítí dobře, mají výraznou tendenci být spokojeni s platem bez ohledu na jeho objektivní výši. Zkrátka si pak do práce nechodí jen pro peníze, ale opravdu jsou v práci spokojení.Pokud ale spíše než na výsledky jednotlivých výzkumů dáte na výsledky metaanalýz (s čímž si dovolíme souhlasit), nabízíme hned dvě.

Důležitosti souznění hodnot zaměstnance a organizace se ve své metaanalýze věnovali Hoff et al. (2020). Jejich práce obsáhla 105 studií za posledních 65 let a odhalila významný pozitivní vztah mezi shodou v hodnotách jedince a firmy a jeho celkovou spokojeností se svou prací. Autoři nám tak říkají, že tzv. value-fit zaměstnance může být důležitější, než si mnozí myslí.
V neposlední řadě Chad Hartnell (2019) se svým týmem vypracovali metaanalýzu 148 různých předešlých výzkumů, přičemž hledali odpověď na otázku, zda má konkrétní firemní kultura reálný dopad na celkovou efektivitu organizace. Dle jejích výsledků pak můžeme prohlásit, že kultura nejen má signifikantní dopad na efektivitu, ale dokonce je v tomto ohledu podobně důležitým faktorem, jako třeba leadership organizace.
Tyto výsledky tedy naznačují, že bychom o funkční firemní kulturu měli usilovat podobně, jako o funkční firemní vedení.Co si z tohoto „porozhlédnutí“ odnášíme? Že jsou firemní hodnoty i kultura silami, které dovedou v mnoha směrech a s nemalou intenzitou hýbat firmou, lze těžko rozporovat.

Zůstává tedy na každé z firem, zdali nechá tohoto „siláka“ spát, nebo jej využije ke svému prospěchu.

Zdroje: 

Kang, J. Y., Lee, M. K., Fairchild, E. M., Caubet, S. L., Peters, D. E., Beliles, G. R., & Matti, L. K. (2020). Relationshipsamongorganizationalvalues, employeeengagement, and patientsatisfaction in anacademicmedical center. Mayo ClinicProceedings: Innovations, Quality & Outcomes, 4(1), 8-20.https://doi.org/10.1016/j.mayocpiqo.2019.08.001 

Mali, P., Kuzmanović, B., Mitić, S., Terek Stojanović, E., Nikolić, M. (2022). Theeffectsoforganizationalculture on jobsatisfaction and financial performance. JournalofEngineering Management and Competitiveness. 12, 44-56. DOI:10.5937/jemc2201044M 

Hoff, K. A., Song, Q. C., Wee, C. J., Phan, W. M. J., & Rounds, J. (2020). Interest fit and jobsatisfaction: A systematicreview and meta-analysis. JournalofVocationalBehavior, 123, 103503.https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103503 

Hartnell, C. A., Ou, A. Y., Kinicki, A. J., Choi, D., & Karam, E. P. (2019). A meta-analytic test oforganizationalculture’sassociationwithelementsofanorganization’ssystem and itsrelativepredictive validity on organizationaloutcomes. Journalofapplied psychology, 104(6), 832.https://doi.org/10.1037/apl0000380