Proč je dnes Engagement zaměstnanců důležitější než jindy?

8.1.2019

Dnešní doba znamená pro řadu firem obrovskou výzvu. Ekonomice se daří a zisky organizací stoupají. Nicméně snaha dosahovat neustále vysokého ekonomického růstu u řady firem naráží na svůj strop. Mezi nejčastější překážky patří vysoká fluktuace a stále častěji zmiňovaná nízká produktivita stávajících zaměstnanců. Tuto výzvu management řeší nejrůznějšími způsoby jako jsou vyšší finanční odměny či celé spektrum benefitů, které mají často pouze krátkodobý dopad.

Text: Petr Beneš/JuiceUP

Nedávný průzkum ukázal, že hlavním důvodem pro odchod z firem nejsou platové podmínky (byť v některých sektorech stále ano - viz dělnické profese), ale především nedostatek ocenění zaměstance a celkově špatná nálada na pracovišti. Jak na fluktuaci a produktivitu reaguje Engagement zaměstnanců a co říkají dlouhodobé studie?

Proč Engagement

Engagement zaměstnanců je HR strategie, která se zaměřuje na celkovou firemní kulturu. Pro stávající zaměstnance vytváří ideální pracovní podmínky a nově nastupující rychle spojuje s firemním prostředím. Zaměstnanci pak nemají chuť odcházet z těchto organizací, naopak v nich podávají jejich nejlepší výkon a inspirují k tomu ostatní.

Engagement a Fluktuace

Firmy, které zavedly strategický Engagement zaměstnanců, prokazatelně snížily úroveň fluktuace v průměru až o 42%. Zdá se to neuvěřitelné? Výzkumy to však potvrzují. Engagement totiž vytváří emocionální pouto mezi organizací a lidmi, kteří v ní pracují. Ti mají jasnou představu o firemních vizích, hodnotách a cítí se být jejich součástí. V takovýchto podmínkách potom lidé neuvažují o změně zaměstnaní. Naopak, cítí se motivovaní podávat nejlepší pracovní výkon, jsou proaktivní a především vše řeší s ohledem na prosperitu celé organizace.

Engagement a Produktivita

Nízká produktivita se v kontextu Engagementu spojuje především se skupinou tzv. aktivně neangažovaných zaměstnanců. To jsou ti, kteří z různých důvodů nezapadli do firemního prostředí, jejich motivace k vysokému pracovnímu výkonu je nízká a jsou skeptičtí vůči celé organizaci. Často jde o lidi, kteří okolo sebe šíří přehnaný negativismus a demotivují ostatní členy společnosti. V Čechách je aktivně neangažovaných zaměstnanců celých 20%. Ti znamenají pokles produktivity pro jednotlivé firmy až 34%. HR strategie postavená na Engagementu pak nejenže snižuje počet aktivně neangažovaných pracovníků, ale především zvyšuje celkovou produktivitu společnosti až o 17%.

 

Zdroj: State of the Global Workplace . [online]. Copyright © 2018 Gallup, Inc. All rights reserved. [cit. 24.10.2018]. Dostupné z: https://www.gallup.com/workplace/238079/state-global-workplace-2017.aspx?