Ti, na kterých záleží. Management první linie

Často se v poslední době jako firma setkáváme s tím, že se na nás společnosti obrací ohledně managementu první linie, tedy vedoucích skupin, mistrů či týmových vedoucích. Nejčastěji bojují s tím, že vedoucím chybí dovednosti v oblasti vedení lidí či schopnosti efektivně rozhodovat. Jeden klient to výstižně shrnul takto: „No, je málo lidí a my nemáme čas. Musíme obsazovat vedoucí skupin a týmů, bez nich firma nebude fungovat. Problém ale je, že oni nemají zkušenosti s vedením lidí. Sice zvládají profesní část, ale to už bohužel dávno nestačí.“ Tento stav přitom ještě více akcentuje nedostatek kvalitních zaměstnanců na trhu práce a vysoká fluktuace. Pokud řeší vaše firma obdobné problémy, zkuste myslet na následující fakta, měla by vám pomoci. Management první linie je zásadní pro firemní úspěch.

Management první linie je zásadní pro firemní úspěch

Dle studie z Harvard Business Review je management první linie pro firemní úspěch naprosto zásadní. Jedním z hlavních důvodů je fakt, že tito lidé přímo ovlivňují až 80 % všech zaměstnanců. Jsou s nimi v bezprostředním kontaktu, zadávají úkoly, hlídají termíny a samozřejmě reportují svým nadřízeným. Celých 77 % vedoucích manažerů ve výše zmíněné studii uvedlo, že první linie vedoucích je zásadní pro dosahování business cílů a vysoké produktivity. Vedoucí jsou lidé, kteří vytváří pojítko mezi strategickými cíli (vedení společnosti) a řadovými zaměstnanci, kteří tyto cíle a vize naplňují. Musí být vybaveni dostatkem znalostí a dovedností ze svého oboru, ale zároveň potřebují perfektně zvládat i vedení a řízení lidí, což se ukazuje jako hlavní úskalí a problém.

Zaostávají ve výkonu

Podle výzkumů chybí managementu první linie důležité kompetence v oblastech, jako jsou inovace, vedení lidí, strategické myšlení, rozhodování a schopnost inspirovat ostatní. Neuvěřitelných 90 %vrcholových manažerů uvádí, že nedostatek těchto kompetencí vede k rapidnímu snížení celkového engagementu zaměstnanců, a tím i celé produktivity společnosti. Na obranu managementu první linie je však dobré zmínit, že ne vždy je chyba pouze na jejich straně. Z nejrůznějších důvodů firmy zaostávají v rozvoji této skupiny managementu. Jenom 12 % firem uvedlo, že adekvátně investují své prostředky do systematického vzdělávání nejnižšího managementu.

Málo kvalitního vzdělávání

Nejčastěji zmiňovaným nedostatkem v oblasti vzdělávání managementu první linie je nárazovost rozvojových kurzů a jejich tematická roztříštěnost. Každý jsme to někdy v profesním životě zažili, jednodenní či dvoudenní workshopy, na kterých se máme naučit nějakou dovednost a ještě lépe ji zítra umět v praxi používat. Realita je bohužel někde jinde, většinu informací z klasických workshopů zapomínáme do několika dní, natož abychom je byli schopni efektivně využívat v pracovním prostředí. Posledním aspektem slabé efektivity vzdělávání je pak tematická roztříštěnost, kdy i dobře připravené workshopy minou skutečnou podstatu problémů, které vedoucí skupin na pracovišti řeší.

JuiceUP program

Není náhodou, že management první linie a jeho rozvoj patří mezi hlavní témata JuiceUPu. Pro úspěch firmy jsou vedoucí skupin důležití stejně jako pro fotbalová mužstva jejich kapitáni. Stmelují tým, ženou ho kupředu a dodávají mu odvahu v těžkých momentech. Naše specializované programy cílí na nezbytné kompetence v oblasti vedení lidí a engagementu. Naším cílem je především to, aby účastníci těchto programů byli schopni nové dovednosti plně využívat v reálných podmínkách. Proto našim klientům připravujeme programy, které zahrnují mimo workshopové metody i prvky zážitkové pedagogiky a „on the job“ konzultace. Celý rozvojový proces pak slouží k tomu, aby byli manažeři první linie schopni efektivně vést druhé, šířili engagement napříč firemní kulturou a zvyšovali produktivitu celé společnosti.

Pokud aktuálně řešíte stejné téma nebo máte jakékoli otázky ohledně managementu první linie, neváhejte a ozvěte se. Rádi vám v JuiceUPu pomůžeme.

 

1) Frontline Managers: Are They Given the Leadership Tools to Succeed? Harvard Business Review - Ideas and Advice for Leaders [online]. Copyright © 2018 Harvard Business School Publishing. All rights reserved. Harvard Business Publishing is an affiliate of Harvard Business School