Workplace strategie

Pracovní prostředí je odrazem toho, čím firma je. Když je dobře vyřešené, lidé se do kanceláří těší a pracují tam s chutí. Od pracovního prostoru dnes očekáváme mnohem více než zasedačku a židli se stolem. Musí být oporou a nástrojem zároveň.

Poslední dekáda přinesla revoluci ve způsobu práce a využívání prostoru. Technologie nám umožňují komunikovat online, stále větší důraz je kladen na inovativní přístup a kreativní řešení komplexních problémů. Těžiště práce se přesouvá z individuálních úkolů na kolaborativní řešení a kanceláře se mění na hybridní pracoviště.

S vývojem pracovního trhu jde ruku v ruce tlak na well-being zaměstnanců. Jen spokojení a zdraví lidé ve firmě jsou klíčem k jejímu úspěchu. Změna fungování v kancelářích patří pro zaměstnance mezi jeden z největších stresorů. Nelze si myslet, že se lidé v nové kanceláři okamžitě přizpůsobí, protože změna je často mnohem hlubší, než se na první pohled zdá. Krásný nábytek a moderní design podporující nové metody práce jsou bezcenné, pokud je lidé nepochopí, neosvojí si je a nevezmou za své. 

Pomocí našeho osvědčeného procesu vám pomůžeme definovat, co vaši lidé nejen chtějí, ale hlavně co od fyzického prostředí potřebují. Staneme se prostředníky mezi vámi, zaměstnanci, architekty i dalšími zapojenými stranami a zjistíme, jaké jsou potřeby a možnosti, i to, kde jsou rezervy. Společně pak vytvoříme takové pracovní prostředí, které bude odrážet firemní identitu i spokojenost zaměstnanců.

Pomůžeme vám vytvořit prostor, kde budete opravdu chtít pracovat. Vy i vaši zaměstnanci.

Zaujala vás služba?
Potřebujete více informací?
Ozvěte se nám.

Jaroslav Plavec

Business Director

+420 775 123 579
plavec@juiceup.cz